Què és la RESFO?

Les bases de la RESFO neixen de mans de dos metges francesos C.Piro i A. Secondy, als anys 70, després d’un rigorós treball experimental que posa en evidència un Organigrama Holo-Energètic, que representa un punt comú de salut per a tots els humans independentment de la seva edat, sexe o ètnia i que mostra com la Salut està lligada a la nostra actitud envers nosaltres mateixos i el nostre entorn.

La RESFO és un mètode que possibilita revelar la Salut enregistrada en l’ADN de les nostres cèl·lules. Només hem de ser capaços de saber-ne fer una lectura adequada, respectant-nos en allò que som i no en allò que volem ser. La RESFO és una eina pràctica d’ajuda per a recuperar la salut de fons, respectant allò que som en el programa de la vida gravat en les nostres cèl·lules.

La RESFO és un mètode que possibilita revelar la Salut enregistrada en l’ADN de les nostres cèl·lules.

La RESFO s’interessa per l’ésser humà en tots els seus aspectes relacionals, tant amb si mateix com amb el seu entorn, sigui professional, social, religiós o familiar. El seu objectiu és permetre a l’ésser humà acceptar la seva realitat, aprendre a viure-la en tots els seus moments presents i en el respecte del seu entorn. La RESFO és, d’alguna manera, un mitjà que ens evita abandonar-nos a la malaltia si acceptem la realitat del que som. I què som? La clau del nostre funcionament i de la pròpia adaptació al nostre entorn, sigui físic o psíquic, resideix en els gens que estan actius dins les nostres cèl·lules. Gràcies a un protocol d’acció per ressonància fotònica la RESFO pot reinformar i estimular els gens cel·lulars anormalment actius, a fi que restableixin un funcionament humà fisiològic.

En què destaca

La RESFO està indicada com a complement a la medicina per a totes aquelles malalties d’origen no físic que es resisteixen als tractaments convencionals, com podem ser:

  • Addiccions (tabac, drogues, ludopatia…) 80% d’èxit en 1 sola sessió.
  • Al·lèrgies
  • Insomni
  • Vertigen
  • Depressions, ansietat, estrès, fòbies, …
  • Malalties cròniques i/o recurrents.
  • Alteracions de la conducta dels nens (TDA,TDH)
  • Trastorns alimentaris (bulímia, anorèxia)
  • Malestars o símptomes que no saps d’on venen.
  • Malaltia rares de les quals la medecina encara no en sap l’origen.

Acció preventiva

Sents desànim, no et sents bé en la teva pell i et costa actuar espontàniament?

La teva salut física és bona però et trobes desencaixat/da amb el teu entorn i no saps com canviar?

La RESFO es presenta també com una ajuda per a centrar-nos en nosaltres mateixos i tenir l’ànim adequat per exercir la nostra pròpia responsabilitat en aquest entorn de crisi que estem vivint.

La RESFO és indicada com a ajuda per resoldre el nostre malestar, sigui físic, psíquic o emocional, abans que apareguin els símptomes de la malaltia. Es tracta doncs d’una acció preventiva.

La RESFO ens ajuda a harmonitzar els components de la nostra naturalesa: el físic i el metafísic – emocional, racional i afectiu- sempre i quan adoptem una actitud de respecte i de vivència del nostre present. Així recuperem la Salut.

QUIN PREU TÉ I ALTRES RECOMANACIONS

La primera sessió té un cost de 80€. Les sessions posteriors  60€.

Les sessions per deixar de fumar o  altres addiccions tenen un cost de 120€. Sovint amb una sessió és suficient (80% de casos).

*  tabaquisme: el percentatge d’èxit augmenta molt si no has fumat en les 24h anteriors a la sessió.

Facilita:

Jordi Uyà
Terapeuta de RESFO. Humanista. Escriptor. Ha cursat estudis d’Acupuntura i altres tècniques de teràpies alternatives fins a dedicar-se exclusivament a la RESFO. Estudiós de l’Astrologia i experimentat en lectures de cartes astrals. Té consulta a BNC a Castellar. Implicat en el canvi d’una societat que necessita retrobar referents ètics de base que ens portin a actuar de forma més conscient, responsable i respectuosa.
Comparteix: