Què són?

Els trastorns de la conducta alimentaria (TCA), entre els quals hi ha l’anorèxia, la bulímia nerviosa i el trastorn per afartament (que comporta sobrepès/obesitat), són malalties, el pronòstic de les quals, millora en la mesura que es detecten i es tracten precoçment.

Malgrat que l’entorn (família, amistats, parella…) de la persona malalta observa inicialment només una alteració alimentària i del pes, l’origen és sempre psicològic.

Aquests trastorns es caracteritzen per la por a engreixar, l’alteració de la percepció del pes i del cos, la dependència de l’opinió dels altres i la dificultat per suportar l’estrès, la sensació que el menjar controla el dia a dia, la baixa autoestima… i provoquen alteracions greus de la conducta alimentària i de la vida afectiva, impactant en l’estat de salut de la persona que ho pateix.

A qui afecten?

Els trastorns de la conducta alimentària  constitueixen actualment la tercera malaltia crònica entre la població femenina adolescent – juvenil de les societats desenvolupades i occidentalitzades.

Estudis recents xifren la prevalença dels TCA entre els adolescents sobre un 6%. A Catalunya es calcula que uns 28.000 nois i noies estarien patint un trastorn d’aquest tipus.

Tot i que els principals estudis s’han realitzat amb l’edat de major risc d’iniciar un trastorn de la conducta alimentària, sent aquesta l’adolescència, existeixen suficients evidències que la població adulta també les està patint i acaben suposant nivells de patiment alts tant amb un mateix com amb les seves relacions.

Principals característiques dels TCA

ANORÈXIA NERVIOSA

 • Rebuig a mantenir el pes corporal normal.
 • Por intensa a guanyar pes.
 • Alteració de la percepció de la silueta: es veu gras/sa encara que estigui prim/a.
 • Canvi de caràcter, irritabilitat, ansietat i depressió.
 • Hiperactivitat.
 • Pot presentar-se alteració del cicle menstrual en les dones.

 

BULÍMIA NERVIOSA

 • Afartament d’aliments.
 • Conductes de compensació de la ingesta (vòmit auto induït, ús de laxants, diürètics…)
 • Obsessió amb la imatge que condiciona la vida.
 • Canvis d’humor, depressió i desmotivació.
 • Sensació de pèrdua de control.

 

TRASTORN PER AFARTAMENTS I OBESITAT

 • Afartaments amb sensació de pèrdua de control.
 • Pica constant i desordre alimentari.
 • No hi ha conductes compensatòries de la ingesta arribant a sobrepès o obesitat.
 • L’obsessió amb el menjar condiciona la vida.
 • Sensació d’Impulsivitat, de pèrdua de control i desorientació vital.

 

TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA NO ESPECIFICATS

 • Quadres incomplets dels anteriors trastorns
trastorns conducta alimentaria

Com treballem?

El símptoma que veu l’entorn (l’alteració alimentària, els canvis en el pes corporal, la insatisfacció amb el cos…) només és la punta de l’iceberg d’una situació molt més complexa de patiment. El treball simptomàtic i profund ha de donar-se paral·lelament, per tal de redescobrir noves estratègies que facin estar a la persona amb major coherència i superar el trastorn que està patint.

 • Orientació diagnòstica.
 • Acompanyament en la presa de consciència.
 • Tractament ambulatori: Suport individual i grupal.
 • Treball amb la família per a la comprensió de què s’amaga darrere de l’alteració alimentària.
 • Tallers sobre aspectes concrets dels trastorns alimentaris per a capacitar a les persones cuidadores.
 • Suport en la cerca dels recursos necessaris per fer front al patiment existent: treball en xarxa i amb l’entorn.

Primera visita informativa gratuïta, en la que es fa una valoració diagnòstica.

[tmm name=”patricia-castellet”]