En la nostra vida no només heretem la part genètica dels nostres pares, sinó també el seu camp mental i emocional que inclou creences, patrons de comportament, vivències, trauma i assumptes sense resoldre.

Una constel·lació familiar és una intervenció terapèutica breu que ajuda a veure què hi ha al darrere d’un trastorn de desubicació  o de situacions que  ens generen patiment,  que se’ns van repetint  i no aconseguim resoldre. Constitueix una mirada profunda a l’origen del malestar, permet ordenar els nostres vincles i relacions per a una millora de la salut, del benestar, de l’amor i de l’alegria.

Mètode desenvolupat per Bert Hellinger i s’inclou dins la Psicologia Sistèmica.

Qui no coneix la seva història tendeix a repetir-la. Bert Hellinger

Haig d’explicar molt?

És un treball on hi ha poques paraules, delicat i molt respectuós amb tothom. No jutja sinó que integra tot allò que és o va ser difícil.  No és necessari explicar ni detalls ni situacions. La constel.lació es desplega habitualment en un taller grupal en el qual participen altres persones que fan de representants del client i del seu sistema. Aquestes imatges fan possible esbrinar l’origen del malestar i reposicionar-se i reorientar-se cap a la seva pròpia vida.

Tallers Grupals

Els tallers comencen i acaben el mateix dia.

No són necessaris coneixements previs.

La participació en un taller ofereix a tots els assistents, comprensions i experiències profundes, claredat i recursos sobre les nostres relacions i vincles afectius.

Sessions Individuals

Treballem amb diferents materials de suport (plantilles, ninots de fusta).

La consulta individual pot servir com a preparació d’una constel·lació en grup o formar part de l’acompanyament terapèutic que oferim a LaSaladeSer.

Àmbits d’actuació

Alguns dels assumptes que habitualment treballem són:

Familiar

 • Pèrdues i Dols
 • Embarassos i Avortaments
 • Relacions de Parella
 • Relacions Pares i Fills
 • Relacions entre Germans
 • Culpa i  Sentiments de Deute
 • Conflictes entre Sistema d’Origen i Sistema Actual
 • Adopcions
 • Separació i Divorci
 • Noves famílies, nous models: famílies reconstituïdes

 Salut

 • Malalties físiques. Els símptoma com a missatge
 • Trastorns mentals
 • Addiccions.

Intrapersonals

 • Autoestima, tristor, depressió
 • Culpa, ràbia, gelosia
 • Angoixes, pors…
 • Aclarir i diferenciar els sentiments cap a altres persones
 • Conflictes interns.

Escolar

 • El nen a l’escola i el nen a casa.
 • Dificultats d’aprenentatge i rendiment
 • Hiperactivitat, Dèficit d’Atenció..
 • Dificultats de relació
 • Quan els pares se separen
 • Immigració
 • Religió

Professional

 • Èxit i Fracàs
 • La relació amb els diners
 • Professió i Vocació

A qui interessa

A tothom que desitgi ampliar la comprensió i la mirada sobre si mateixos i les relacions humanes.
Interessa també a professionals que treballen amb persones (metges, psicòlegs, terapeutes, educadors, advocats, assistents socials) per desenvolupar una comprensió sistèmica de l’experiència humana on el que és individual no té sentit si desenfoquem el context on pertany naturalment.

Preus i altres informacions

Constel·lar 70€  /  Venir com a assistent 20€

Les places per a constel·lar són limitades i prioritzem l’ordre d’inscripció.

Et demanem que arribis amb prou temps per començar puntuals.