Què és?

Canalitzar és crear un pont de connexió entre la persona i el seu Mestre o Guia Espiritual, facilitant tota aquella informació que l’ésser necessita per a desbloquejar, entendre o activar-se en el moment present i així, facilitar el seu camí conscient cap al seu propi pla evolutiu.

Entenem la canalització com una forma d’acompanyament responsable, on es connecta amb l’ànima de cada persona i se la convida a reconèixer la veu de la seva part més essencial, això permet a cadascú prendre les seves pròpies decisions i comprometre’s amb la creació del seu propi camí.

PREU I ALTRES INFORMACIONS

La sessió individual és de 1h · Preu: 60€

Espai de canalització en grup:   Sessions de 2h ·  Preu: 20€ · Trobaràs les dates a  “Properes Activitats”